CESTA, KANALIZÁCIA, VODA, PLYN – STAVBA INŽINIERSKYCH SIETÍ

Pod bielou perinou odpočívajú pripravené línie inžinierskych sieti (voda, plyn, kanalizácia, dažďová kanalizácia vrátane retenčnej nádrže a drenážneho systému v území) ako aj príprava na optické pripojenie.