FLORIÁNKA - KVALITNÁ DNES, EŠTE LEPŠIA O DESAŤ ROKOV.

Floriánka vyrastie v strede starej obce, dnes bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. V súčasnosti sa na jej mieste nachádza prázdny, nevyužitý pozemok. Ako sa z takého miesta môže stať aktívna súčasť tradičnej komunity? A ako bude vyzerať život vo Floriánke o desať rokov?


Schopnosť projektu zapojiť sa do okolitého prostredia závisí už od prvotného návrhu a urbanistického členenia, ktoré hovorí o vzťahu k lokalite. Kým niektorí majú tendenciu uzatvárať sa plotmi a bránami, čím vznikajú odtrhnuté „getá pre bohatých“, inde sa developeri zaoberajú citlivým prepájaním pôvodnej a novej štruktúry, kedy je projekt priamym doplnkom štvrte. 


Floriánka sa rozhodla ísť druhou cestou. Novovzniknutá ulica sa napája na existujúcu uličnú sieť, pričom vzniká nové spojenie medzi dvomi časťami jadra starej obce. Ulica bude upokojená, čím vlastne vzniká atraktívny verejný priestor, ktorý bude nielen spojnicou, ale aj miestom pre vzájomný medziľudský kontakt – či už to je stretávanie susedov alebo detská hra. 


Srdcom Floriánky však bude parčík s detským ihriskom a zeleňou. Vďaka tomu, že táto plocha nebude zaťažovaná žiadnou dopravou, nepochybne sa tu budú stretávať noví aj starí obyvatelia a priestor pomôže k rozvoju komunitných vzťahov. A práve to je jedna z najväčších kvalít života na vidieku, resp. v štvrti vidieckeho charakteru – silná a súdržná komunita, ktorá vždy rada pomôže. 


Projekt je nastavený tak, aby priniesol optimálne spojenie medzi životom vo vidieckom prostredí a výhodami mesta. Obyvatelia tak budú žiť v stabilizovanej a pokojnej štvrti v blízkosti prírodného prostredia Malých Karpát a Záhorskej nížiny. Pôvodná obec je známa historickou architektúrou a živými tradíciami. 


Na druhej strane však poskytuje aj potrebnú vybavenosť, počnúc obchodmi, cez školy, reštaurácie, ale aj športoviská. Okrem toho je dobre dostupná do ostatných častí Bratislavy, čo sa do desiatich rokov posilní najmä lepším spojením so vznikajúcou štvrťou Bory s veľkým nákupným centrom, kinami, športovou zónou či nemocnicou.


Najdôležitejším aspektom Floriánky je však upokojený a bezpečný charakter celej zóny. Ulice vo Floriánke budú takmer bez dopravy a výraznejších bariér. Život sa tak bude môcť odohrávať vonku – nielen ten súkromný na záhrade, ale aj spoločenský na ulici. Deti budú môcť hrať futbal alebo skákať škôlku pred domom, kým rodičia ich môžu pohodlne pozorovať a diskutovať medzi sebou sediac na lavičke v parčíku pod odrastenými vŕbami. 


Práve takto vznikajú šťastné spomienky na detstvo a tvoria sa dobré susedské vzťahy. To, čo definuje kvalitu života, je kombinácia zdravého prostredia a dobrých medziľudských vzťahov, nie marketingová prestíž života v anonymizovaných komplexoch a predmestských štvrtiach skrytých za mohutnými plotmi. 


Ako teda bude Floriánka vyzerať o desať rokov?


Stromy a deti vyrástli, domy sú zabývané. Dospelí posedávajú a debatujú pod vŕbami v stredovom parčíku.

Vznikol tu príjemný kus kvalitného dedinského života, bezpečné prostredie pre rodiny, čo je v živote nevyčísliteľná hodnota.

Nikto by neveril, že v strede dediny pred par rokmi bola iba lúka bez špecifického využitia.