Home Office vo Floriánke

Home Office môže byť aj veľmi príjemná záležitosť. Strata sociálneho kontaktu je v niektorých situáciách nevyhnutnosťou a je potrebné ju prijať. Netrápiť sa s niečím, čo nejde zmeniť a nevzniklo na základe dobrovoľného rozhodnutia. Nová skúsenosť z „koronového obdobia“ postavila tých, ktorí mohli a museli pracovať v domácich podmienkach pred úplne novú skúsenosť.


Výsledkom je požiadavka na prostredie, ktoré dokáže poskytnúť dostatočný priestor na plnohodnotný pracovný výkon. Zároveň s rešpektom, že tento priestor potrebujú užívať aj ďalší členovia domácnosti s rôznym režimom fungovania. Kvalita pracovného fungovania z domu je závislá na pohode. Vnútornej i vonkajšej. Tá vonkajšia má významný vplyv na to, ako sa cítime, ako zvládame potrebné aktivity, ako dokážeme využiť priestor na sústredenie, kde pohodlie domáceho prostredia povzbudzuje k výkonu a nie je neželateľne balancovaný k nepokojnému prokrastinovaniu alebo leňošeniu.


Kvalitný priestor podstatne prospieva k dobrému fungovaniu. V domácom prostredí volím miesto na prácu, môžem ho meniť, občas si ľahnúť, užívať si výhľad, pohodlie, dať si sprchu. Čas ušetrený na cestovaní môžem využiť na relax a prípadne na prípravu kvalitnejšej domácej stravy. Ak mám terasu a záhradu, psychickú pohodu poteší príprava jedál napríklad aj na grile vonku. Veľkým benefitom je využívanie bezpečného exteriéru na vlastnej terase či v záhrade. Exteriérový priestor so súkromím podstatne prispieva k znášaniu a prekonávaniu takej situácie, ako je nielen home office ale prípadne i karanténa. Pobyt a práca v záhrade, možnosti s nimi spojenej fyzickej aktivity sú ochrannými prostriedkami, ktoré poskytuje takýto typ bývania aj pre situácie, kedy sme nútení (alebo aj chceme) fungovať určité časové obdobie v domácom prostredí.


Aké pravidlá kvalitného home office poskytuje Floriánka?


Jednoznačne veľkú rozlohu, interiér ale i exteriér s potrebným súkromím, stabilné internetové pripojenie, pobyt v záhrade a na čerstvom vzduchu, prípravu dobrého jedla, prísun čerstvého vzduchu a možnosť vychutnať si prirodzené svetlo a slnko, bohaté možnosti na zriadenie pracoviska, striedanie umiestnenia počítača, čas pre rodinu a pre seba v kvalitnom priestore bez vzájomného rušenia sa.