Má to aj niečo navyše

Bývanie v meste s kľudom vidieka


Bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica sa rozrastá a my sme radi, že Floriánka je jej súčasťou. Podstatná časť obce je stále vidieckeho charakteru avšak môžeme povedať, že jej aktuálny rozvoj v podobe výstavby nových projektov, ju pozmení na príjemnú predmestskú oblasť. Nevyhovuje Vám rušné centrum mesta? Nechcete sa napríklad kvôli práci či deťom sťahovať príliš ďaleko? Vďaka dobre vybudovanej a modernej infraštruktúre sa pomerne rýchlo dostanete či už na nákupy, do práce, alebo v prípade akejkoľvek potreby bližšie k centru Bratislavy. Všetky potrebné služby máte však, ako sa hovorí „čo by kameňom dohodil“, preto nepochybujeme o tom, že si tento jedinečný koncept bývania obľúbite.


Môžeme povedať, že projekt esteticky a moderne doplní lokalitu, pričom stále zachová už vyššie spomínaný vidiecky charakter okolia. Ľudia tu budú žiť v pokojnej štvrti obklopený zeleňou s množstvom možností na výlety, ktoré táto oblasť ponúka. Výstavba ciest a inžinierskych sietí je v projekte Floriánka dokončená a 1. etapa výstavby rodinných domov spustená.


Ešte stále váhate?


Floriánka nie je ďalším rozvojovým územím Záhorskej Bystrice, ktorého rozvoj bude prebiehať v nasledujúcich niekoľkých rokoch, ale uzavretá komunita, ktorú v súčasnosti buduje investor s vlastným architektonickým konceptom. Klienti sa teda nemusia obávať, že ich po nasťahovaní budú ďalších pár rokov vyrušovať a obmedzovať stavebné práce na projekte. Rovnako sú dané maximálne veľkosti domov, čo znamená že projekt sa nebude nekontrolovane rozrastať a v konečnom výsledku nevznikne nič monumentálne, čo by zasahovalo a narúšalo okolie. Práve naopak, Floriánku vnímame ako kvalitný projekt, ktorý môže pozdvihnúť úroveň predmestského bývania. Projekt, ktorý vytvorí priestor na plnohodnotný a kvalitný život.