Polievanie záhrady – mestská voda versus studňa či dažďový zásobník – efektivita investícií

Voľba zdroja polievania záhrady je témou, ktorá si zaslúži našu pozornosť už pred zakladaním záhrady.


V našich kultúrno - zemepisných šírkach polievame a splachujeme s pitnou vodou. Ak bývame v byte s väčšou terasou alebo balkónom, kde máme strešnú záhradku, nemáme na výber, budeme polievať mestskou vodou vrátane nákladov na stočné.

Preto čoraz viac ľudí uvažuje s inými alternatívami, akými sú vlastná studňa, polievanie dažďovou vodou, atď. Vyvstáva však otázka, či sa takáto nemalá vstupná investícia oplatí, aká je jej návratnosť a aké problémy tieto riešenia prinášajú.

 

Studňa

Ak máme pozemok o veľkosti záhrady menšej ako 3-4 áre, tak väčšinou nemá význam uvažovať o studni.

 

Výnimkou sú iba lokality, kde doslova bývame na neobmedzených zásobárňach vody na tzv. vodonosných štrkoch /napríklad Žitný ostrov/. Tu sú nízke náklady na zhotovenie studne a výdatnosť je neobmedzená /1 a viac sekundových litrov/. V takom prípade môže mať studňa opodstatnenie.

 

V geologickej lokalite, ktorá vyžaduje hlboký vrt do skalnatého podložia /Koliba, Rača/ alebo v komplikovaných ílovito, pieskovo, skalnatých lokalitách /napríklad podhorie záhorskej strany/ sa studňa často neoplatí, môže byť drahá, s neistým výsledkom. V takýchto lokalitách totiž často vznikne studňa s malým prietokom, ktorá potrebuje dodatočnú prečerpávaciu stanicu.

Cena vŕtanej studne v týchto oblastiach môže vyjsť až niekoľko tisíc eur a následná prečerpávacia stanica stojí ďalšie tisícky.

Uvažovať o takomto nákladnom riešení má zmysel len v prípade naozaj veľkej záhradnej výmery, alebo záhrady s kúpacím bazénom alebo s využitím studňovej vody na úžitkové účely v dome. Vyžaduje to samozrejme náležitú prípravu už pri projektovaní zdravotechniky. Vtedy sa dá hovoriť o návratnosti investovaných peňazí.

 

V prípade malej záhrady, kde studňa nevychádza rozumne, je lepšie používať mestskú vodu a požiadať vodárne o namontovanie osobitných hodín na polievanie záhrady. Takto sa znížia skoro o polovicu náklady o stočné..../ hodiny od BVS stoja cca do 400 eur/

 

Zásobník na dažďovú vodu

Polievanie s dažďovou vodou, ktorú zbierame zo strechy do zásobníka, znie síce ako zaujímavé a ekologické riešenie, ale vo finále je to tiež nemalá investícia v závislosti od veľkosti nádoby a s tým súvisiacich príprav.

Efektivita je slabá, oplatí sa len ak pre zalievanie úžitkového záhonu. Na okrasnú záhradu s väčšou výmerou trávnika je väčšinou nevhodné. Ak má z nádrže fungovať profesionálna závlaha, je nutné pred nádržou urobiť kvalitnú filtráciu. Inak je za pár mesiacov na dne nádrže hrubá vrstva ílového sedimentu a pravidelná údržba je nákladná. Aj pokiaľ je tam umiestnená kvalitná filtrácia na pevné častice, je potrebné zabezpečiť automatické dopĺňanie nádrže mestskou vodou.

Navyše v suchých obdobiach sa nádrž môže vyčerpať už za menej ako 3 dni, v závislosti od veľkosti záhrady, nádrže a trávnika. A keď je tri a viac mesiacov sucho, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, je potrebné aj tak polievať mestskou vodou. Naopak v chladných zimných mesiacoch je nádoba stále plná, vtedy zavlažovanie nepotrebujeme a musí sa vypúšťať cez prepad do vsakov.....čiže toľko k efektivite....

Rozumnosť väčšieho zásobníka môže byť /okrem oblasti s vyšším pravidelným úhrnom zrážok/ ešte v kapacite zadržania veľkého množstva prívalovej vody, čo ma tiež však isté obmedzenia.

 

Ďalším faktorom pre rozhodnutie o týchto otázkach je dostupnosť pozemku pre väčšiu mechanizáciu. Často dispozícia pozemku, napríklad v radových zástavbách pri hustej zastavanosti, kde sú nahusto siete, neumožňuje dostať na pozemok vŕtaciu súpravu, či väčšiu mechanizáciu na potrebné výkopy zásobníka alebo retenčnej nádoby.

 

V prípade vyššej spodnej vody sa situácia ešte viac komplikuje...

 

Verím, že uvedené fakty pomôžu v uvažovaní o ekonomike – návratnosti týchto investícii, akými je aj studňa alebo polievanie dažďovou vodou. 

Napríklad, u väčších záhrad, prípadne pri plánovaní bazéna, ak je to možné, odporúčam zistiť si najprv v susedstve existenciu studní, ich výdatnosť a použitú technológiu /nutnosť retenčnej nádoby, atď./. 

Z mojej skúsenosti však pre malé záhrady /napr. do 300 m2/ s ohľadom na návratnosť investície je v súčasnosti najekonomickejšie polievanie s mestskou vodou so zvlášť hodinami.