Floriánka opäť trochu vyrástla.

Výstavba domov bola zahájená vo februári 2020. Momentálne staviame domy p14-p20 a pripravujeme spustenie výstavby domov p06-p09.   

1/ domy p14/ p15 majú drúhé nadzemné podlažie zastropené

2/ domy p16-p20 majú zakladovú dosku položenú a stavajú sa obvodové mury