Zahájili sme stavbu rodinných domov

S veľkým potešením Vám oznamujeme, že výstavba  ciest a inžinierskych sieti je dokončená. Podľa plánu sme zahájili výstavbu 1. etapy rodinných domov.